Hội nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ đánh giá công tác Dân số - KHHGĐ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

Thứ năm - 08/09/2016 03:29    Lượt xem: 1454
Sáng ngày 6/9/2016, Ban chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác DS - KHHGĐ 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.
         Theo báo cáo của Chi Cục DS-KHHGĐ Hà Nội, tính đến hết tháng 7 năm 2016, toàn thành phố có 54.729 trẻ ra đời, giảm 3.234 trẻ so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến cuối năm 2016 tỷ suất sinh đạt 15,7% hoàn thành chỉ tiêu năm 2016. Số trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên 7 tháng đầu năm 2016 là 4.142 trẻ, giảm 427 trẻ so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến cuối năm 2016 đạt 7,03% hoàn thành chỉ tiêu năm 2016. Tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 114 trẻ trai/100 trẻ gái.


      Đ/c Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội trình bày báo cáo hoạt động
                                              công tác Dân số - KHHGĐ 8 tháng đầu năm tại Hội nghị 


         Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 50,82%, trong đó 776 trường hợp siêu âm hội chẩn, 474 trường hợp chọc ối làm nhiễm sắc thể và đình chỉ 157 ca thai nghén bệnh lý. Dự kiến cuối năm 2016, tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 72% đạt chỉ tiêu kế hoạch (vượt chỉ tiêu trung ương giao). Ngoài ra, qua sàng lọc sơ sinh đạt 73,26% trong đó phát hiện 369 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD, 15 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh; sàng lọc khiếm thính hơn 15.000 trường hợp, trong đó có 34 ca chuyển khám chuyên khoa và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) hơn 8.100 trường hợp phát hiện 273 ca nguy cơ cao. Dự kiến cuối năm đạt tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 82% hoàn thành kế hoạch đề ra (vượt chỉ tiêu trung ương giao). Tỷ lệ sử dụng BPTT 7 tháng là 111,8% kế hoạch năm, dự kiến cuối năm đạt 113,5%.
         Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cho rằng, công tác DS-KHHGĐ trước đây tập trung vào giảm mức sinh, bây giờ tập trung nâng cao chất lượng dân số, chính là nâng cao chất lượng nguồn lực cho đất nước. Do đó, tập trung vào công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh đảm bảo các đứa trẻ sinh ra đều được khỏe mạnh. Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông, tập trung nâng cao nhận thức cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp… để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dân số qua việc thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh.
          Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh – Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cũng cho rằng, công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2010-2015 gặp rất nhiều khó khăn vì tại các vùng, miền khác nhau lại tập trung vào các mục tiêu khác nhau mà chủ yếu là giảm sinh. Tuy nhiên, đến nay, ngoài mục tiêu giảm sinh một cách hợp lý, chúng ta cần tập trung nâng cao chất lượng dân số thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động đối tượng tham gia chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 100% xã, phường, thị trấn. Trọng tâm 4 tháng cuối năm sẽ tập trung vào các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, sàng lọc trước sinh đạt 72%, sàng lọc sơ sinh đạt 82%. Để ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất, và những con người làm công tác dân số - KHHGĐ. Công tác tuyên truyền cần được đổi mới và nâng cao, vận động tới các xã, địa bàn trọng điểm,các nhóm đối tượng đặc thù; ưu tiên nhóm trực tiếp nguy cơ sinh con thứ ba trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số thủ đô, thực hiện các mô hình góp phần nâng cao chất lượng dân số.

         
Đ/c Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội- 
Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cho rằng Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất, và những con người làm công tác dân số - KHHGĐ

          Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Chi cục DS-KHHGĐ thành phố tập trung các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh 0,1%0, giảm sinh con thứ 3 trở lên 0,1%, sàng lọc trước sinh 72%, sàng lọc sơ sinh 82%. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2016 của UBND Thành phố; Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/1/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ; Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác Dân số giai đoạn 2016-2020. Tập trung vào các nội dung cụ thể như nâng cao chất lượng dân số, ổn định quy mô dân số, chú trọng sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chiến lượng phát triển chiều cao người dân Thủ đô, chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi...

       
             Đ/c Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao những cố gắng của đội ngũ làm công tác 
                                                     Dân số - KHHGĐ và kết luận Hội nghị


     THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DS- KHHGĐ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
    * Trưởng ban:
Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND Thành phố
* Phó Trưởng ban thường trực:
Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế
* Phó Trưởng ban:
1. Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế
2. Ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ
3. Ông Nguyễn Tiến Học – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư
4. Bà Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân thành phố Hà Nội
* Các uỷ viên:
1. Ông Nguyễn Đình Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
2. Bà Đặng Thị Phương Hoá – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
3. Bà Lê Thị Thiên Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hà Nội
4. Ông Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
5. Ông Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc công an thành phố Hà Nội
6. Ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
7. Ông Đặng Văn Bất – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8. Ông Phùng Văn Thiệp – Phó Giám đốc Sở Nội vụ
9. Ông Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Sở Tài Chính
10. Ông Phạm Thanh Cao – Phó Giám đốc Sở Tư pháp
11. Ông Nguyễn Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
12. Ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố
13. Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao
14. Ông Nguyễn Ánh Dương – Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội
15. Ông Ngô Chí Hùng – Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
16. Bà Nguyễn Thuý Chinh – Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội
17. Ông Tạ Quang Huy – Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế

Tác giả: Hạnh Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây