Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Lịch làm việc
Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Website Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội từ đâu?

 
đang lấy dữ liệu ...

Qua báo chí - truyền hình

Qua Internet

Qua bạn bè

Khác

Thống kê truy cập

86707

  Trang Chủ \   Tiện Ích Ngày đăng: 16/11/2009 02:45:05


           * Trụ sở 1: Số nhà 22, Phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

           * Trụ sở 2: 90 Phố Lê Lợi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

 

Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình thành phố Hà Nội gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Phó chi cục trưởng;

 2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính.
- Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
 - Phòng Nghiệp vụ Dân số.
- Phòng Truyền thông- Giáo dục.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục gồm:

- Trung tâm tư vấn, dịch vụ DS - KHHGĐ.

4. Biên chế:

Biên chế của Chi cục DS - KHHGĐ Hà Nội bao gồm:

- Cán bộ lãnh đạo và công chức làm việc tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục

- Viên chức nhà nước làm việc tại Trung tâm tư vấn, dịch vụ DS - KHHGĐ.TP Hà Nội